Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Skatteetaten advarer: Risiko for MVA-svindel med grønne sertifikater

  • Publisert:
  • Oppdatert: 12.04.2019

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten advarer energibransjen i Norge og Europa – Vi ser at grønne sertifikater, opprinnelsesgarantier blir forsøkt brukt som verktøy for MVA-svindel, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Vi er nå i tett dialog med Statnett, som er registeransvarlig for opprinnelsesgarantier i Norge. Det er viktig at bransjen selv er oppmerksom for å forhindre MVA-svindel, sier skattedirektøren.

Grunnen til at Skatteetaten nå går ut med så tydelig advarsel, er at etaten nylig har avdekket og stoppet forsøk på svindel med grønne sertifikater i Norge, i samarbeid med Statnett.

- Vi erfarer at forsøkene pågår fortsatt. Fenomenet er alvorlig. Vi mistenker at useriøse aktører kan ta kontakt med flere registre i EU samtidig, sier Holte.

Siden januar i år har Skatteetaten i samarbeid med Statnett, arbeidet aktivt med å stoppe omfattende forsøk på å bli registrert for handel med opprinnelsesgarantier.

- Vi har grunn til å tro at de som står bak søknadene for å registrere seg for handel med opprinnelsesgarantier, vil forsøke å svindle MVA. Vi advarer aktører i markedet mot å bli brukt av virksomheter som kan være involvert i denne type svindel. På den måten gjør vi det vanskeligere for svindlerne å etablere seg, sier Holte.

Skatteetaten vurderer forsøkene på svindel som planlagt og organisert, og at det trolig er de samme personene og nettverkene som står bak flere forsøk.

Varsler i Norge og Europa

Skatteetaten varsler nå markedet i Norge og Europa. Det gjelder både produsenter/selgere av opprinnelsesgarantier, leverandører/kjøpere av opprinnelsesgarantier, tradere, kontoførere, meglere og registeransvarlig for opprinnelsesgarantier.

- Vi erfarer at Norge er et land med stor kredibilitet. Det er et kvalitetsstempel som utnyttes i denne type svindelsaker, sier skattedirektøren.

- Risikoen kan sammenlignes med en omfattende MVA-svindel som Skatteetaten avdekket i 2010, som gjaldt handel med klimakvoter. Den gangen ble det unndratt MVA for 139 millioner kroner over en periode på tre måneder, sier Holte. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vær oppmerksom og ta kontakt med Skatteetaten

Skatteetaten ber virksomheter være spesielt oppmerksomme hvis de blir kontaktet av eller inngår avtale med aktører de ikke kjenner fra før. Forhold å være på vakt for kan være at virksomheten nylig har startet opp, personene bak virksomheten ikke har noen bakgrunn fra handel med energi, det er ikke klart om virksomheten er registrert for MVA i Norge eller i utlandet, virksomheten opererer fra såkalte kontorhotell eller privat adresse, de har hjemmesider med vag informasjon som typisk er "under construction" eller tekst lånt fra andre eller andre forhold som virker uvanlige/unormale.

- Vi ber virksomheter som mistenker MVA-svindel, ta kontakte Skatteetaten, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

- Vi anbefaler næringsdrivende som handler i opprinnelsesgarantimarkedet å gjøre egne undersøkelser. Det kan i enkelte tilfeller bli spørsmål om å nekte fradrag for inngående merverdiavgift hvis det viser seg at kjøper har vært uaktsom, sier Holte.