Nyhet

Skatteetaten ber Stortingets administrasjon om opplysninger om pendlerboliger 

  • Publisert:

Skatteetaten ber Stortingets administrasjon om opplysninger om alle som har fått pendlerbolig, fem år tilbake.  

Det fremgår i Skatteetatens varselbrev om arbeidsgiverkontroll som er sendt til Stortingets administrasjon. Skatteetaten ber om informasjon om grunnlaget for betalt arbeidsgiveravgift for pendlerboliger i perioden 1. 1.2017- 31.12. 2020. Stortingets administrasjon har frist til 10. desember på å gi opplysninger i saken. 

- Saken er av stor samfunnsmessig betydning og den har vokst i omfang. Skatteetaten mener at vi nå har kommet til et punkt hvor det er riktig og viktig å følge opp med en kontroll. Et hovedprinsipp i skatteforvaltningen er likebehandling, ved å gjennomføre en kontroll vil vi sikre at skatten blir riktig. Det er i alles interesse, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.  

- Samtidig vil jeg understreke at Skatteetaten har taushetsplikt og derfor vil ikke etaten gå nærmere inn på kontrollen og utfallet av den. 

Opplysninger som skal sendes Skatteetaten innen 10. desember 2021 

  • Navn og fødselsnummer til den som har fått tildelt pendlerbolig (her "arbeidstaker") 
  • Periode mottaker har hatt pendlerboligen disponibelt (dato til dato)  
  • Om arbeidstaker har betalt leie for pendlerboligen og i tilfelle beløp pr. måned