Pressemelding

Skatteetaten har fått tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Stortinget

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten kan bekrefte at vi i dag har mottatt tilsvar på varsel om endring av arbeidsgiveravgift fra Stortingets administrasjon. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret.

Stortingets administrasjon fikk i juni varsel om endring av arbeidsgiveravgift som følge av manglende innrapportering av skattepliktige fordeler i pendlerboligsakene. Reglene er slik at arbeidsgiver har et ansvar for å rapportere inn all lønn og skattepliktige fordeler til Skatteetaten, og betale arbeidsgiveravgift på dette.

– Reglene om skatt på pendlerbolig er like for alle og vårt ansvar er å likebehandle alle skattepliktige og sikre at skatte- og avgiftsforhold blir riktige. Skatteetaten vil nå gå gjennom og vurdere tilsvaret fra Stortingets administrasjon. Det varierer fra kontrollsak til kontrollsak hvor lang saksbehandlingstiden er, og vi kan ikke si når vi tror Skatteetaten er ferdig med saksbehandlingen, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Varselbrevet om endring av arbeidsgiveravgift som ble sendt i juni er basert på informasjonen Skatteetaten har i kontrollsaken. I kontrollsaker kan det komme ny informasjon som kan medføre at det likevel ikke fattes vedtak om endring, eventuelt fattes vedtak med andre beløp enn det som er varslet.

Et vedtak fra Skatteetaten om endring kan påklages. Klager vil bli behandlet individuelt og oversendes til Skatteklagenemnda for avgjørelse. Skattepliktige kan også reise søksmål for domstolene om prøving av skattekontorets vedtak.

Fakta om kontrollsaken:

Stortingets administrasjon: Forholdene knyttet til 213 stortingsrepresentanter er blitt kontrollert av Skatteetaten. For 185 av disse er saken ferdigstilt for Stortinget uten endring, mens Stortinget har fått varsel om endring for 28 stortingsrepresentanter. Årsaken er at det skulle vært beregnet arbeidsgiveravgift av fordelen ved tildeling av gratis pendlerbolig. Det er varslet endring av grunnlaget for arbeidsgiveravgift med til sammen 9,7 millioner kroner. Skatteetaten vil også vurdere om Stortinget skal ilegges tilleggsskatt. Skatteetaten kan ilegge tilleggsskatt hvis skattyter har gitt ufullstendige eller uriktige opplysninger og det ikke foreligger unnskyldelige forhold.

 

Les også tidligere pressemelding:

https://www.skatteetaten.no/presse/nyhetsrommet/skatteetaten--varsler-endring-av-arbeidsgiveravgiften-for-stortinget-/