Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Behandling av NAV-saker: Skatteetaten har ryddet opp i feil

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.03.2020

I november 2019 ble det avdekket en feil som handlet om at personer som har tilbakebetalt en ytelse til NAV, ikke hadde fått korrekt skatteberegning. Skatteetaten har nå ryddet opp i feilen. – Vi har behandlet alle sakene og sendt nye skatteoppgjør, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Feil skatteberegning i 15 300 saker

I Skatteetatens gjennomgang av sakene om NAVs feiltolkning av EØS-reglene ble det oppdaget at ikke alle som har tilbakebetalt en ytelse til NAV har fått en korrekt skatteberegning. I november 2019 estimerte Skatteetaten at det handlet om inntil 17 500 saker. Endelig tall viser at 15 300 saker var omfattet av feilen.

Berørte har fått nytt skatteoppgjør

Skatteetaten har sendt korrigert skatteoppgjør til berørte. Alle fikk varsel før jul 2019 og nye skatteoppgjør i desember 2019 og januar 2020. Summen av skatt til gode ble tilsammen 83,8 millioner kroner. Tilgodebeløpene har enten blitt utbetalt eller gått til dekning av eventuelle utestående krav gjennom motregning.

Skatteetaten endrer skattebetalingsforskriften

Skatteetaten endret 1. januar 2020 skattebetalingsforskriften. Endringen betyr at Skatteetaten kan ordne opp i skatteforholdene for de som må betale tilbake en ytelse til NAV. Tidligere var det slik at de som må betale tilbake en NAV-ytelse også har betalt tilbake skatten på ytelsen til NAV. Mottakere av NAV-ytelser har dermed betalt tilbake mer enn de har fått utbetalt. Det har Skatteetaten nå endret.

Både regelverk og praksis er endret slik at skatteforholdene blir ordnet opp direkte mellom Skatteetaten og NAV for de som må tilbakebetale en ytelse. Endringen fører til at brukere kun må betale tilbake beløpet de faktisk fikk utbetalt fra NAV, og ikke skattebeløpet i tillegg.

Regelendringen som Skatteetaten innfører vil ikke ha tilbakevirkende kraft, men Skatteetaten og NAV vil likevel ordne opp i skatteforholdene for de som nå nedbetaler en NAV-ytelse.

Brev til alle i nedbetalingsløp

Skatteetaten sendte i januar 2020 et informasjonsbrev til  personer som har et tilbakebetalingskrav hos NAV. Hovedbudskap i brevet er at de ikke trenger å foreta seg noe. Etter forskriftsendringen som gjelder fra 1.1.2020, behandler NAV og Skatteetaten sakene fortløpende og vil ta kontakt når saken deres blir behandlet.

Skatteetaten samarbeider med NAV om disse sakene og behandler de fortløpende. Skatteetaten regner med å ha behandlet de fleste sakene ferdig i 2020, men det kan hende at noen saker også blir behandlet i første del av 2021. Når Skatteetaten mottar ny a-melding fra NAV vil etaten endre skatteoppgjøret slik at skatt til gode i de fleste saker vil gå til motregning i det utestående kravet til NAV.

Det er 41 000 personer som pr 1. januar 2020 er i et tilbakebetalingsløp. Total gjeld for disse sakene er ca. kr 2,8 mrd, med snittbeløp på ca. 70 000 kroner.

Særskilt behandling av i underkant av 2000 EØS-saker fra NAV

Skatteetaten behandler fortløpende saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket. Skatteetaten har stoppet innkrevingen i pågående innkrevingssaker og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av NAV-ytelser. Sakene får en særskilt behandling av Skatteetaten. I saker med feilaktig pågående innkreving av NAV-ytelser, vil innkrevingen bli stanset og innbetalt beløp tilbakebetalt til de berørte.

Sakskomplekset om Skatteetatens behandling av NAV-saker, handler om tre forhold:

  • Feil skatteberegning for opptil 17.500 saker
  • Skatteetaten endrer skattebetalingsforskriften
  • Særskilt behandling av i underkant av 2000 EØS-saker fra NAV