Pressemelding

Skatteetaten inngår samarbeidsavtale med Fair Play Bygg

  • Publisert:

Samarbeidsavtalen mellom Skatteetaten og Fair Play Bygg skal bidra til å styrke forebyggingen og bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet.

Daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn (til venstre) og avdelingsdirektør Erik Nilsen i avdeling skattekriminalitet i Skatteetaten.

Skatteetaten samarbeider med flere aktører i samfunnet for å bygge kunnskap og kompetanse om utfordringene knyttet til arbeidslivskriminalitet og om hvordan vi sammen kan bidra til å forebygge og bekjempe dette.  

Formålet med avtalen er at Skatteetaten og Fair Play Bygg gjennom dialog og kunnskapsdeling i fellesskap skal redusere og avdekke risikoer innenfor skatte- og avgiftsområdet. Samarbeidet skal også bidra til at partene får bedre kjennskap til hverandres strategier og tiltak, og at man deler innsikt om arbeidslivskriminalitet. 

- Fair Play Bygg er svært tett på bygg- og anleggsbransjen og har vært en fast leverandør av tips til Skatteetaten siden organisasjonen ble opprettet. Vi ser frem til et forsterket samarbeid med Fair Play Bygg Norge. Det gir oss mulighet til å jobbe enda mer i sanntid enn vi gjør i dag, og det kan bidra til å redusere handlingsrommet for kriminelle aktører, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i avdeling skattekriminalitet i Skatteetaten. 

Avtalen legger til rette for tett samhandling gjennom faste møtearenaer og kontaktpersoner i Skatteetaten og Fair Play Bygg.

- Kontrollmyndighetene kan ikke forebygge arbeidslivskriminalitet alene. Avtalen bidrar til at myndighetene får et mer korrekt kriminalitetsbilde, og kan da sette inn mer effektive strategisk tiltak, sier styreleder Roy Skorstad i Fair Play Bygg Norge. 

Skatteetatens samarbeidsavtaler 

Skatteetaten har flere typer samarbeidsavtaler innen bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Etaten har samarbeidsavtaler med store oppdragsgivere, med fylkeskommuner og kommuner, organisasjoner og med andre relevante aktører. Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters (NTAES) sin situasjonsbeskrivelse fra 2020 viser at Skatteetatens samarbeidsavtaler har god effekt og reduserer risiko for arbeidslivskriminalitet. 

Fair Play Bygg Norge 

Fair Play Bygg jobber for en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår. Organisasjonen jobber med å avdekke, forebygge og dokumentere arbeidslivskriminalitet. Les mer på fairplaybygg.no.

Kontakt

Skatteetaten:

Fair Play Bygg