Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Skattelistene tilgjengelige i morgen

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Fredag 27. oktober blir skattelistene for inntektsåret 2016 tilgjengelige for presse og publikum. 

Fra i morgen kl. 07.00 er det mulig å søke i årets skattelister på skatteetaten.no. Skattelistene tilgjengeliggjøres etter at årets siste skatteoppgjør for 2016 er klart.

Skatteoppgjøret for 2016

Det samlede skatteoppgjøret viser at 4,2 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 480 milliarder kroner i skatt i 2016. 305.000 selskaper har betalt til sammen 130 milliarder kroner i skatt.

8 av 10 lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk i gjennomsnitt et tilgodebeløp på 12.500 kroner. Det vil si at rundt 3,2 millioner personlige skattyterne har fått nesten 40 milliarder kroner igjen på skatten. Nær 750.000 måtte betale restskatt på til sammen 23 milliarder kroner. Det vil si 31.000 kroner i gjennomsnitt.

Ny skatteforvaltningslov, du kan endre selv

Etter at den nye skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar i år, fastsetter du selv grunnlaget for skatten din når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldingen. Det betyr at du ikke lenger trenger å sende en klage på skatteoppgjøret til Skatteetaten, hvis du i etterkant oppdager feil.

- I de aller fleste tilfeller trenger du ikke lenger å klage for å endre skatteoppgjøret. Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at Skatteetaten kan beregne riktig skatt. Du endrer ved å gå til skatteetaten.no og logge deg inn på skattemeldingen på vanlig vis, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter.

Det kan for eksempel være en fradragspost som ikke er fylt ut eller at enkelte inntektsposter ble feil ved utfyllingen av skattemeldingen. Hvis du retter opplysninger, vil Skatteetaten beregne skatten på nytt. Du må korrigere skattemeldingen også hvis du godkjente de forhåndsutfylte opplysninger ved å benytte leveringsfritak.

Du kan endre opplysninger opp til tre år etter leveringsfristen for inntektsåret 2016. Skatteetaten har laget en veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv. skatteetaten.no/klage 

Hvordan søke i skattelistene?

Skattelistene for inntektsåret 2016 er tilgjengelig på skatteetaten.no Her ligger siste års skattelister. Her kan du også finne hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Søkestatistikk

Siden oktober i fjor er det foretatt over 1,6 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 440.000 unike innlogginger, sammenlignet med 1,5 millioner søk og 470.000 unike innlogginger året før. Tilsvarende tall for året før loggføring av søk ble innført, ble det foretatt 16,5 millioner søk fordelt på nær 927 000 unike innlogginger.

Skattelistene er tilgjengelige her: skatteetaten.no/skattelistene