Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Skattemelding for næringsdrivende: Tusenvis risikerer 575 kroner per dag i tvangsmulkt

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Hvis du ikke har levert ennå, begynner det å haste. Skattemeldingen må leveres innen midnatt fredag 31. mai. I fjor ble én av ti næringsdrivende ilagt tvangsmulkt for manglende eller sen levering av skattemeldingen.

Tre dager før fristen har fire av ti næringsdrivende (ca. 300 000) ennå ikke levert skattemeldingen. Dersom du ikke leverer innen fristen risikerer du å få tvangsmulkt. Det vil si at du må betale 575 kroner hver dag inntil du leverer skattemeldingen eller til du har nådd maksgrensen på 57 500 kroner.

- De fleste næringsdrivende leverer til riktig tid og det er viktig fordi vi trenger opplysningene til å fastsette riktig skatt. I fjor fikk mange tusen likevel tvangsmulkt fordi de ikke leverte skattemeldingen innen fristen. Vi vil aller helst at næringsdrivende unngår tvangsmulkt ved å levere skattemeldingen i tide, sier divisjonsdirektør i Skatteetaten Marta Johanne Gjengedal.

65 000 fikk tvangsmulkt i fjor

Flere leverer skattemeldingen for næringsdrivende innen fristen etter innføring av tvangsmulkt i 2017. I fjor ble det likevel fastsatt 65 000 vedtak om tvangsmulkt fordi en av ti næringsdrivende ikke leverte skattemeldingen i tide. Det er 5 000 færre enn året før.

Er jeg næringsdrivende?

Hvis du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du huske å levere denne elektronisk innen fristen. Det gjelder selv om du ikke har endringer eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, for eksempel hvis du nylig har avsluttet din egen virksomhet og blitt lønnsmottaker.

Veiledning på skatteetaten.no

På skatteetaten.no finner du mye informasjon og nyttige verktøy. Hvis du ikke finner det du trenger der, kan du få veiledning på chat, telefon, eller på Skatteetatens Facebookside, Skatten min bedrift. Der kan du få svar på spørsmål om skattemeldingen din, se hva andre lurer på og finne korte videoer med gode råd.

Trenger du mer tid?

Det er mulig å søke om utsettelse dersom det ikke er mulig å levere skattemeldingen i tide. Søknadsfristen er 31. mai.

Fakta

  • I 2018 fikk 26 000 enkeltpersonforetak tvangsmulkt på til sammen 166 millioner kroner og 39 000 aksjeselskaper fikk tvangsmulkt på totalt 195 millioner kroner for sen eller manglende levering av skattemeldingen.
  • Rundt 150.000 næringsdrivende leverte skattemeldingen i løpet av de siste tre innleveringsdagene i fjor. Det samme antallet, 150.000, fikk utsatt leveringsfrist til 30. juni.
  • 685 000 selskaper er pliktige til å levere skattemelding for næringsdrivende i år:
    • 340 000 enkeltpersonforetak
    • 345 000 aksjeselskaper og selskaper med deltakerfastsetting
  • Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen fristen. For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2019 er rettsgebyret 1150 kroner. Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 57 500 kroner.

Tabellen under viser antall næringsdrivende per fylke med antall leverte skattemeldinger per 28. mai.

32 000 næringsdrivende har søkt om utsatt leveringsfrist.

Fylke

Antall

Levert

% Levert

Østfold

34 000

18 000

56

Akershus

76 000

37 000

52

Oslo

117 000

53 000

48

Hedmark

25 000

14 000

55

Oppland

28 000

16 000

58

Buskerud

38 000

20 000

55

Vestfold

31 000

17 000

57

Telemark

22 000

12 000

56

Aust-Agder

15 000

8 000

56

Vest-Agder

24 000

13 000

56

Rogaland

55 000

31 000

58

Hordaland

60 000

28 000

50

Sogn og Fjordane

16 000

8 000

54

Møre og Romsdal

31 000

16 000

54

Trøndelag

56 000

30 000

55

Nordland

26 000

14 000

55

Troms

18 000

9 000

54

Finnmark

9 000

5 000

54

Utland

5 000

2 000

41

 

 

 

 

Totalt

685 000

352 000

54

 

For mer informasjon, kontakt Skatteetatens pressetelefon: 94 50 10 00.