Pressemelding

Skattemeldingen vant gjev digitaliseringspris

  • Publisert:

Tirsdag vant Skatteetaten Digitaliseringsprisen 2024 for sin innsats for å forenkle skattemeldingen.

Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal

Juryleder Olav Skarsbø kaller Skattemeldingen digitalisering i toppklasse og en verdig vinner av Digitaliseringsprisen.

– Løsningen, som er utviklet gjennom samarbeid med systemleverandører og bransjeorganisasjoner, gir rettere utregnet skatt, likere konkurransevilkår og betydelige gevinster for både brukere og samfunnet. Dette er et godt eksempel på nyskaping og bærekraft i offentlig sektor, understreker han.

– Det å motta denne prisen føles som en sterk anerkjennelse av jobben vi gjør når det kommer til digitalisering, jubler Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Det var en jury som nominerte finalistene til Digitaliseringsprisen, mens deltakerne på Digitaliseringskonferansen stemte Skattemeldingen frem som vinner.

 

Tett samarbeid med næringslivet

– Frem til nå har næringsdrivende sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt, og de må selv vite hva som gjelder for dem. Mange har opplevd dette som komplisert og tidkrevende. Dette gjør vi nå noe med, sier Gjengedal.

Skatteetaten har jobbet tett med systemleverandører og bransjeorganisasjoner som Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbindet for å forenkle og forbedre rapporteringen for næringslivet. Dette har munnet ut i en helt ny skattemelding, der den næringsdrivendes perspektiv står i sentrum. I den nye skattemeldingen for bedrifter er brukergrensesnittet flyttet til regnskapssystemene og oppgjørsprogrammene som bedriftene allerede benytter. På den måten kan brukeren jobbe i et system hen allerede er godt kjent med og som er tilpasset bedriftens behov.

 

Reduserer sjansen for feil og forsøk på juks

Løsningen er bedre tilpasset næringslivets prosesser, og overgangen mellom regnskap til skattemelding er enkel og intuitiv. Gjennom digitalisering er opplysningene i skattemeldingen av høyere kvalitet enn før. Derfor gjøres det færre feil, og skatteberegningen blir mer korrekt og oversiktlig.

En nyutviklet tjeneste gir brukerne umiddelbar tilbakemelding på ulogiske tall og verdier, og gir individuell veiledning, noe som reduserer sjansen for både feil og bevisste forsøk på juks.

– Så langt det er praktisk mulig, gjenbruker vi den informasjonen vi allerede har. Vi forhåndsutfyller blant annet utkastet til skattemelding, slik vi i mange år har gjort for personlig skattepliktige. Nå begynner vi å gjøre dette for selskaper også. Hvis opplysningene i utkastet stemmer, kan selskapene bruke disse når de sender inn skattemeldingen, forteller Gjengedal.

Les mer om Digitaliseringsprisen hos DigDir