Pressemelding

Skatteoppgjør for 637 milliarder kroner i 2019

  • Publisert:

Skatteoppgjøret for 4,9 millioner personer og 345 000 selskaper er nå ferdig. Skattelistene blir tilgjengelige 8. desember.

Det samlede skatteoppgjøret for 2019 viser at lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende til sammen har betalt 539 milliarder kroner i skatt og avgift på inntekt og formue. 345 000 selskaper har betalt til sammen 98 milliarder kroner i skatt (unntatt skatteinntekter fra oljevirksomheten).

3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende fikk tilbakebetalt til sammen 39 milliarder kroner i årets skatteoppgjør, og 820 000 betalte restskatt på til sammen 26 milliarder kroner. For de som fikk skatt til gode var snittbeløpet 12 800 kroner mens snittbeløpet for de som fikk restskatt var 31 800 kroner.

– De fleste treffer godt med å betale riktig skatt gjennom hele året. Har du fått restskatt eller skatt til gode skyldes det at dine økonomiske forhold ble annerledes enn grunnlaget for det beregnede skattetrekket ditt. Du kan unngå dette ved å justere opplysninger i skattekortet gjennom året, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Virusutbruddet har påvirket økonomien til mange. Er du en av dem som blir rammet av inntektstap på grunn av koronaviruset gjennom permittering eller oppsigelse, bør du sjekke opplysningene når du får skattekort for 2021. På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket blir lavere. Lavere bankrenter er en annen viktig grunn til å sjekke skattekortet, minner skattedirektøren om.

Her kan du endre skattekortet ditt: skatteetaten.no/endre

Du kan endre skattemeldingen selv opp til tre år etter leveringsfrist

Skulle du oppdage feil i skatteoppgjøret kan du fortsatt i de fleste tilfeller endre det selv slik at Skatteetaten kan rette opp opplysningene, beregne skatten på ny og sende deg et nytt skatteoppgjør.

Se veileder som hjelper deg å endre skatteopplysninger selv: skatteetaten.no/klage

Skattelistene for 2019

Skattelistene for inntektsåret 2019 er tilgjengelig for søk på skatteetaten.no kl. 07.00 8. desember. Søk omfatter nettotall for personer og selskaper. Det loggføres hvem som har søkt på deg i skattelistene.

Siden oktober i fjor har det vært 1,8 millioner søk i skattelistene på skatteetaten.no, fordelt på 620 000 unike innlogginger. Det er litt høyere enn året før med da tallet var 1,6 millioner søk fordelt på nær 480 000 unike innlogginger. Til sammenligning var det i 2012, året før loggføring av søk ble innført, 16,5 millioner søk. 323 000 har det siste året vært inne og sjekket hvem som har søkt på dem, noe som er flere enn året før, da tallet var 239 000.

– Det er en lang tradisjon for åpenhet rundt skattelistene i Norge. Vi mener at transparens om inntekt, formue og skatt er med på å styrke tilliten til skattesystemet. Dagens ordning balanserer godt mellom hensynet til åpenhet og hensynet til personvern, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Fylke_Akershus.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_AustAgder.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Buskerud.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Finnmark.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Hedmark.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Hordaland.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_MoreOgRomsdal.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Nordland.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Oppland.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Oslo.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Rogaland.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_SognOgFjordane.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Telemark.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Troms.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_VestAgder.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Vestfold.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Ostfold.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall

Fylke_Trondelag.png

Se detaljer for alle fylker og kommuner på skatteetaten.no/nokkeltall