Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Skattepengene på vei

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Mange kan glede seg over ekstra tilskudd til feriekassen i år. Over 2,2 millioner skattytere får i gjennomsnitt 9 600 kroner hver tilbake på skatten. Vel 494 000 må imidlertid belage seg på å betale restskatt i august.

Skatteoppgjøret for nesten 90 prosent av lønnstakerne og pensjonistene er klart onsdag 25. juni. Over 46 000 flere har penger til gode i år i forhold til i fjor. Samtidig får nesten 40 000 flere restskatt.

- De fleste kan regne med å få tilgodebeløpet inn på konto eller på utbetalingsblankett i løpet av kort tid, sier skattedirektør Svein Kristensen. 

I alt 2,9 millioner skattytere får skatteoppgjøret nå, om lag 110 000 flere enn i juni i fjor.

- At så mange får oppgjøret nå, skyldes at mange benyttet seg av leveringsfritaket, sier Kristensen videre. I stedet for å bruke tid på å registrere inn opplysninger fra nesten 500 000 papirselvangivelser, kunne vi i år gå rett på behandling av selvangivelsene.

Totalt er det utliknet skatt og avgift for over 224 milliarder kroner. Vel 2 248 000 skattytere får i alt 21,6 mrd. kroner tilbake og 494 000 må betale vel 6,2 mrd. kroner i restskatt.

I gjennomsnitt får hver vel 9 600 kroner tilbake på skatten, en økning fra 8 100 i fjor. Rentegodtgjørelsen er 3,6 prosent. De som får restskatt må i gjennomsnitt betale vel 12 600 kroner hver, en økning fra 10 800 kroner i juni i fjor. Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 20. august, mens restskatt på 1 000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 20. august og 24. september. Rentetillegg på restskatt er 3,9 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn.

Blir ikke restskatten betalt ved forfall 20. august påløper morarenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten. For å tilpasse innkrevingstiltaket til den enkelte skattyters situasjon benyttes en metode der opplysninger om blant annet størrelsen på restskatten og betalingshistorikk danner bakgrunn for valg av tiltak.

De som ikke får skatteoppgjør nå, får det i oktober. Det gjelder bl.a. skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som har fått utsatt frist, og selvangivelser som ikke er ferdig behandlet.

Fristen for å klage på likningen er 10. august. De kan klage på skatteetaten.no eller i brev til skattekontoret.

Hovedtall for hver kommune (sum skatt, tilgodebeløp, restskatt og antall skattytere).

  Juni 2008  Juni 2007      
Antall som får skatteoppgjør    2 961 000       2 850 000   
Sum utliknede skatter        224 mrd.kroner  197,8 mrd. kroner
Tilgodebeløp  21 mrd kroner     18 mrd. kroner 
Antall med tilgodebeløp  2 248 000    2 202 000              
Restskatt       6,2 mrd. kroner 4,9 mrd. kroner
Antall med restskatt     494 000  456 000