Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Skattepengene underveis

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I løpet av neste uke får over 2,8 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt. Dette er nesten 68 000 flere enn til samme tid i fjor. Vel 2,2 millioner kan vente seg penger tilbake, mens 456 700 får restskatt.

- De som har penger til gode kan regne med å få det på konto eller på utbetalingsblankett i neste uke, sier skattedirektør Svein Kristensen.  Han minner også om at skattyterne må sjekke skatteoppgjøret sitt. Finner de feil eller mangler må de klage innen 10. august.  De kan klage elektronisk på skatteetaten.no fra 22. juni, sier skattedirektør Svein Kristensen videre.

Det er skatteoppgjøret for om lag 90 prosent av lønnstakerne og pensjonistene som nå er klart.  I forhold til i fjor har nesten 23 000 færre penger til gode, mens 71 000 flere må belage seg på å betale restskatt.

Flere får skatteoppgjør nå

2 850 000 skattytere får skatteoppgjøret nå, 67 800 flere enn i juni i fjor. Totalt er det utliknet skatt og avgift for over 197,8 milliarder kroner, 17 milliarder mer enn ved junioppgjøret i fjor. Økningen i utliknet skatt skyldes blant annet at det ble innberettet lønn for 56 milliarder kroner mer i 2006 enn i 2005.

I alt får 2 202 000 skattytere 18 milliarder kroner tilbake, 1,1 milliard kroner mer enn i fjor. I gjennomsnitt får de nesten 8 200 kroner, en økning fra 7 600 i fjor. Rentegodtgjørelsen er 2,5 prosent. Skatteoppkreveren i kommunen overfører pengene. Skatteoppkreveren kan bruke tilgodebeløpet til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav.

Flere med restskatt

I alt 456 700 personer har fått restskatt på totalt 4,9 milliarder kroner, 1,4 milliarder mer enn i fjor. Det er 71 000 flere med restskatt i forhold til i fjor. I gjennomsnitt må de betale 10 800 kroner hver, en økning fra 9 200 kroner i fjor.

Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 20. august, mens restskatt på 1 000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 20. august og 24. september. Rentetillegg på restskatt er 2,8 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn. 

Blir ikke restskatten betalt ved forfall påløper morarenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten. For å tilpasse innkrevingstiltaket til den enkelte skattyters situasjon benyttes en metode der opplysninger om blant annet størrelsen på restskatten og betalingshistorikk danner bakgrunn for valg av tiltak.

De som ikke får skatteoppgjør nå, får det i oktober. Det gjelder blant annet skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som leverte selvangivelsen for sent eller fikk utsatt frist, og selvangivelser som ikke er ferdig behandlet.

Skrivefeil i ”Utskrift av likningen”

I utskrift av likningen som følger med skatteoppgjøret er det oppstått en skrivefeil. I kolonnen ”Likningsgrunnlag” er beløpet i post 3.1.5 ”Aksjeutbytte” for høyt for enkelte skattytere. Summen i post 3.1.14 ”Sum inntekt” er korrekt, og selve skatteoppgjøret er også korrekt. De som trenger en ny utskrift av likningen, kan ta kontakt med likningskontoret etter 22. juni.

Utbetalingen til en annen konto enn valgt

På grunn av rapporteringsfeil fra noen banker fikk enkelte skattytere oppgitt andre kontonummer enn lønnskonto/brukskonto på selvangivelsen. Disse kontonumrene er senere fjernet. Om lag 11 000 skattytere får derfor tilgodebeløpet utbetalt til en annen konto enn forventet, eventuelt på utbetalingskort.

Endret du kontonummer eller valgte utbetalingskort via telefon 815 22012 eller internett da du leverte selvangivelsen, kan den ”gamle” kontoen ved en feil være trykket på skatteoppgjøret. Dette gjelder skattytere i 92 kommuner, blant annet Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Tromsø, Sandnes, Drammen, Asker, Skien, Sarpsborg, Bodø, Ålesund og Arendal.  Pengene vil imidlertid bli utbetalt som ønsket, dersom de ikke også er omfattet av feilen over.

De som er i tvil om hvordan skattepengene blir utbetalt, kan ta kontakt med skatteoppkreveren i kommunen.

Hovedtall for hver kommune, (sum skatt, tilgodebeløp, restskatt og antall skattytere) blir lagt ut på www.skatteetaten.no

 

Juni 2007

Juni 2006

Antall som får skatteoppgjør 2 850 699 2 782 825
Sum utliknede skatter 197,8 mrd. kroner 180,8 mrd. kroner
Tilgodebeløp 18 mrd. kroner 16,9 mrd. kroner
Antall med tilgodebeløp 2 202 389 2 225 248
Restskatt 4,9 mrd. kroner 3,5 mrd. kroner
Antall med restskatt 456 703 386 036