Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Skattepenger på vei

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Over 2,1 millioner skattytere får i løpet av denne og neste uke til sammen nesten 22 mrd. kroner overført på konto. 444 000 skattytere må betale restskatt.

- De som har penger til gode kan regne med å få det på konto eller på utbetalingsblankett i denne og neste uke, sier skattedirektør Svein Kristensen. Han minner om at skattyterne må sjekke skatteoppgjøret sitt. Finner du feil eller mangler må du klage innen 10. august. Du kan klage elektronisk på skatteetaten.no.

Flere bruker leveringsfritak

Over 2,5 millioner skattytere benyttet seg av leveringsfritak i år, og leverte ikke siden selvangivelsen var korrekt og fullstendig. I fjor benyttet 2 millioner seg av dette. Ved fristens utløp hadde 869 000 levert elektronisk, omtrent det samme som i fjor.

2,8 millioner lønnstakere og pensjonister får nå skatteoppgjøret sitt. Resten får skatteoppgjør i oktober. Det gjelder blant annet skattytere med ektefelle som driver næringsvirksomhet, de som har fått utsatt frist og selvangivelser som ikke er ferdig behandlet.

Penger tilgode

I alt får 2 150 000 skattytere nesten 22 milliarder kroner tilbake. I gjennomsnitt får de utbetalt vel 10 100 kroner. Rentegodtgjørelsen er 3,6 prosent. Det er skatteoppkreveren i kommunene som overfører pengene. Skatteoppkreveren kan bruke tilgodebeløpet til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav.

Restskatt å betale

I alt 444 000 har fått restskatt på totalt 5,1 milliarder kroner. I gjennomsnitt må de betale 11 500 kroner hver. Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 20. august, mens restskatt på 1 000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 20. august og 24. september. Rentetillegg på restskatt er 3,9 prosent. Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn. Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten.

Hovedtall for hver kommune (sum skatt, tilgodebeløp, restskatt og antall skattytere) er lagt ut på skatteetaten.no.

Treghet i Altinn

Skatteoppgjøret er klart på nett torsdag 24. juni, men det kan muligens være noe treghet ved pålogging på grunn av ny versjon av Altinn. Utbetalingen av skattepengene berøres ikke av dette.

  Juni 2010 Juni 2009
Antall som får skatteoppgjør 2 829 000 3 035 000
Sum utliknede skatter 225 mrd kroner 240 mrd kroner
Tilgodebeløp 22 mrd kroner 25 mrd kroner
Antall med tilgodebeløp 2 150 000 2 298 000
Restskatt 5,1 mrd. kroner 5,9 mrd. kroner
Antall med restskatt 444 000 460 000