Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Skattepenger på vei

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Mange kan glede seg over tilgodebeløp på skatten i år. I løpet av denne og neste uke får nesten 2,2 mill. skattytere til sammen overført nesten 22 mrd. kroner til sin konto. Fredag sendes skatteoppgjørene ut.

Nesten 2,8 millioner lønnstakere og pensjonister får nå skatteoppgjøret sitt. Dette er noe færre enn ved junioppgjøret i fjor. Nesten 2,2 millioner kan vente seg penger tilbake, mens nesten 440 000 får restskatt.

- De som har penger til gode kan regne med å få det på konto eller på utbetalingsblankett i denne og neste uke, sier skattedirektør Svein Kristensen. Han minner om at du må sjekke skatteoppgjøret ditt. Finner du feil eller mangler må du klage innen 10. august. Du kan klage elektronisk på skatteetaten.no.

Totalt er det utliknet skatt og avgift for over 228 milliarder kroner, vel 3 milliarder mer enn ved junioppgjøret i fjor.

Mangler likningsverdi på boligen

Vel 200 000 boligeiere har ikke gitt opplysninger om boligen sin i selvangivelsen. Disse mangler likningsverdi på boligen sin og får ikke skatteoppgjør nå. – Vi oppfordrer de som ikke har gitt opplysninger om boligen sin til å gjøre dette. Da har vi de nødvendige  opplysningene om boligen din for at du skal få riktig selvangivelse og skattekort i fremtiden, sier Kristensen.

Mange benytter leveringsfritak

Over 2,6 millioner skattytere benyttet seg av leveringsfritak i år, og leverte ikke fordi selvangivelsen var korrekt og fullstendig. I fjor benyttet 2,5 millioner seg av dette. Ved fristens utløp hadde 900 000 levert elektronisk, omtrent det samme som i fjor.

Skatteoppgjør i august og september

I stedet for å måtte vente helt til oktober er det nå innført to nye datoer for skatteoppgjør for lønnstakere og pensjonister. De som ikke får i juni, kan nå få skatteoppgjør enten i august eller september. Næringsdrivende og deres ektefeller må fremdeles vente til oktober for å få sine skatteoppgjør.

Flere med tilgodebeløp – færre med restskatt

I alt får 2 197 000 skattytere nesten 22 milliarder kroner tilbake, en liten økning fra i fjor.
I gjennomsnitt får de vel 9 900 kroner, en liten nedgang fra i fjor. Det er skatteoppkreveren i kommunene som overfører pengene. Skatteoppkreveren kan bruke tilgodebeløpet til å dekke skyldig skatt fra tidligere år, og til å dekke en del andre offentlige krav.

Nesten 440 000 har fått restskatt på totalt 5 milliarder kroner. Det er noen færre i forhold til i fjor. I gjennomsnitt må de betale 11 400 kroner hver, en liten nedgang fra i fjor. Restskatt under 1 000 kroner skal betales innen 22. august, mens restskatt på 1 000 kroner eller mer skal betales i to terminer, 20. august og 24. september.  Restskatt under 100 kroner blir ikke krevd inn. Blir ikke restskatten betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter, og skatteoppkreverne vil kreve inn skatten.

Hovedtall for hver kommune, (sum skatt, tilgodebeløp, restskatt og antall skattytere) er lagt ut på skatteetaten.no

 Juni 2011Juni 2010
Antall som får skatteoppgjør 2 783 000 2 829 000
Sum utliknede skatte 244 mrd kroner 225 mrd kroner
Tilgodebeløp 21,8 mrd kroner 22 mrd kroner
Antall med tilgodebeløp 2 197 000 2 150 000
Restskatt 5 mrd kroner 5,1 mrd kroner
Antall med restskatt 439 000 444 000

Skatteoppgjørene sendes ut i posten fra fredag, men de som får skatteoppgjør nå kan se det på skatteetaten.no.