Nyhet

Skjerper inn praksis for politikere som disponerer bopel i foreldrehjemmet

  • Publisert:

Politikere som er folkeregistrert i sitt foreldrehjem vil fra inneværende stortingsperiode ikke ha krav på å motta skattefri pendlerbolig fra arbeidsgiver. Det er fordi Skatteetaten anser at de ikke har utgifter til disponibel bolig i foreldrehjemmet.


Skatteetaten har frem til ny stortingsperiode i høst lagt til grunn at dersom en stortingspolitiker, statsråd, statssekretær eller politisk rådgiver har utgifter til disponibel bolig i sitt foreldrehjem så anses de for å være i en merkostnadssituasjon og kan motta skattefri pendlerbolig fra arbeidsgiver.

– Skatteetaten har nå skjerpet inn denne praksisen fra og med ny stortingsperiode, slik at politikere ikke lenger anses for å være i en merkostnadssituasjon når de har en disponibel bolig i sitt foreldrehjem, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså i Skatteetaten.

De vanlige pendlerreglene for dekning av fri bolig gjelder også for politikere, og endringen betyr at disse nå vil likebehandles som enslige pendlere. Politikere vil altså ikke lenger ha krav på fradrag for utgifter til losji når de disponerer bopel i foreldrehjemmet, og kan følgelig ikke få dekket pendlerbolig skattefritt.