Pressemelding

Stadig flere benytter skatteamnestiet

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

220 personer har hittil i år meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har ført opp i selvangivelsen.

Siden 2007 har til sammen 360 personer lagt kortene på bordet og opplyst skattemyndighetene om inntekter og formuer som er unndratt beskatning.

- Vi er glade for at såpass mange benytter muligheten for amnesti og velger å gjøre opp for seg. Men vi tror det er langt flere enn dette som har gjemt penger i utlandet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Skatteparadis er et hett tema i Norge og andre land. Det internasjonale samfunnets krav til åpenhet baner veien for stadig nye avtaler om utveksling av informasjon. Dette bidrar også til at stadig flere melder seg. Mens det på to år fra 2007 var 140 amnestisaker til sammen, er det allerede hittil i 2009 registrert 220 nye saker.

- Avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene på en helt annen måte enn tidligere. Dette gir langt større oppdagelsesrisiko enn for få år siden, sier Kristensen.

Store beløp

224 av amnestisakene omfatter formue og inntekt for til sammen 1,4 milliarder kroner. Dette tilsvarer over 312 millioner i skatt, renter og tilleggskatt over en tiårsperiode. Beløpene for de øvrige sakene er ennå ikke ferdig kartlagt, men det dreier seg trolig om ytterligere et hundretalls millioner kroner i skjulte penger.

Sakene kommer fra hele landet, men med hovedtyngden fra det sentrale østlandsområdet.

  • Skatt øst 319 saker
  • Skatt sør 16 saker
  • Skatt vest 15 saker
  • Skatt Midt-Norge 7 saker
  • Skatt nord 3 saker

For å få skatteamnesti må skattyter på eget initiativ melde om at det mangler informasjon i tidligere selvangivelser. Amnestiet innebærer at de slipper med én prosent tilleggsskatt istedenfor 60 prosent. Skatten de skulle betalt, og renter, må de selvsagt betale. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid. Hovedvilkåret for å komme inn under regelen, er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side, eller at det er opplysninger skattemyndighetene har fått eller kunne fått av andre.

De som ønsker å benytte seg av amnestiet kan henvende seg til skattekontoret.