Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Stadig flere bruker skatteamnestiet

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I løpet av første halvår har 125 nye skattytere meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen.

- Det er bra at såpass mange benytter muligheten til å gjøre opp for seg. Men vi tror det er langt flere enn dette som fremdeles har penger gjemt i utlandet. De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen langt større enn tidligere. Dette bidrar nok til at stadig flere melder seg, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Norge har undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 23 skatteparadisland. Avtalene gir Skatteetaten rett til å innhente opplysninger fra banker og finansinstitusjoner og er viktig i arbeidet med å avdekke skjulte verdier fra beskatning i skatteparadiser.

I de sakene skattekontorene har ferdigbehandlet dreier det seg om skjulte verdier for over tre milliarder kroner. Siden 2007 har nærmere 600 personer meldt fra om skjulte formuer.

Per 1. juli 2010 fordelte sakene seg slik:

  • Skatt øst 447 saker (62 nye saker hittil i år)
  • Skatt sør 59 saker (27 nye saker hittil i år)
  • Skatt vest 52 saker (30 nye saker hittil i år)
  • Skatt Midt-Norge 17 saker (5 nye saker hittil i år)
  • Skatt nord 4 saker (1 ny sak i år)

De som har skjulte verdier i utlandet og melder fra til skattekontoret på eget initiativ slipper å betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten kan ellers utgjøre inntil 60 prosent. Skatten de har unndratt å betale på den skjulte formuen og inntekten i tillegg til renter, må de selvsagt betale. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.

Hovedvilkåret for å komme inn under amnestiet er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side eller at skattemyndighetene har fått opplysninger fra andre. De som ønsker å benytte seg av amnestiet kan henvende seg til skattekontoret.