Pressemelding

Svart arbeid smitter

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Det viser en fersk undersøkelse blant 15 til 30-åringer om deres holdninger til og erfaringer med svart arbeid. Undersøkelsen er gjort av Perduco for Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ).

Undersøkelsen viser en sammenheng mellom kjøp av svart arbeid og det å arbeide svart. I alt har 46 prosent av de som har kjøpt svart arbeid svart at de også har utført svart arbeid. Av de som ikke hadde kjøpt svart arbeid, var det bare 22 prosent som hadde utført svart arbeid selv. I alt 15 prosent sier at de har kjøpt svart.

Undersøkelsen viser videre at 43 prosent av nåværende og tidligere lærlinger har svart at de har utført svart arbeid. Blant de som ikke har vært eller er læringer, var det 27 prosent som svarte at de har arbeidet svart.

- Mange lærlinger arbeider innen bransjer hvor svart arbeid er akseptert. Allikevel arbeider de svart i hovedsak for andre enn lærebedriften sin. Ut fra tallene i undersøkelsen synes det å være viktig og riktig å satse videre mot akkurat denne målgruppen. SMSØ har allerede satt i gang et pilotprosjekt i Østfold. Og etter en evaluering og justering av tiltaket, legger vi opp til landsomfattende utrulling til høsten, sier skattedirektør Svein Kristensen, leder for SMSØ.

- Mye tyder på ungdom som er i miljøer der svart arbeid ikke er uvanlig også arbeider svart. Undersøkelsen viser at det er mer en dobbelt så sannsynlig at disse kan tenkes å arbeide svart. For å endre trenden må vi arbeide på flere områder. En viktig tiltak er å styrke det holdningsskapende arbeid mot denne aldersgruppen.

Av de som svarer at de har kjøpt svart, sier hele 73 prosent at de kjenner andre som også gjør det. Til sammenligning er det kun 39 prosent av de som ikke kjøper svart som sier de har kjente som kjøper svart.

De som oppgir at de har kjøpt svart arbeid, oppgir også i større grad enn andre at det er sannsynlig at de vil kjøpe svart arbeid i løpet av det neste året.

Om undersøkelsen

På oppdrag fra Samarbeid mot svart økonomi har Perduco AS gjennomført en undersøkelse blant ungdom om arbeidsliv og svart arbeid. Formålet er å undersøke unge menneskers holdninger til og erfaring med svart arbeid.

Målgruppen for denne undersøkelsen er ungdom i alderen 15 til 30 år. Undersøkelsen er gjennomført på web i perioden 5. til 29. november 2010. Totalt er det gjennomført 2500 intervjuer.

I den aktuelle målgruppen er det gjort et sannsynlighetsutvalg fra: 15 til 16 år, 17 til 19 år, 20 til 25 år og 26 til 30 år. Resultatene er vektet på geografi, alder og kjønn med utgangspunkt i befolkningen i alderen 15 til 30 år.