Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Svein Kristensen ny skattedirektør

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Svein Ragnar Kristensen ble i statsråd 8. desember beskikket som skattedirektør for en åremålsperiode på seks år.

Svein Kristensen er 60 år, og er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har bred erfaring fra ledende stillinger i offentlig virksomhet, blant annet Kommunaldepartementet, Direktoratet forarbeidstilsynet og Rikstrygdeverket.

Svein Kristensen har vært tilsatt i Skattedirektoratet fra 1996, først som avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen, og fra 2000 som direktør for fastsettingsområdet. Fra 2000 var han også skattedirektørens stedfortreder. Han ble midlertidig tilsatt som skattedirektør for inntil ett år fra 1. juli 2006.