Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Nyhet

Svindelforsøk - falske e-poster

  • Publisert:
  • Oppdatert: 02.11.2017

Viktig informasjon

Denne nyheten er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten har i dag fått meldinger om at det er sendt ut falske e-poster om identifikasjon. Dette er et forsøk på svindel. Slett e-posten.

I e-posten står det " Identifikasjonsprosessen (via e-post)" i emnefeltet, og Skatteetatens logo er brukt. Mottakeren bes skanne og sende et ID-dokument, som pass eller bankkort, som innholder bilde, signatur, fødselsdato.

Dette er et svindelforsøk, for å lure til seg personsensitiv informasjon. Ikke svar på denne e-post henvendelsen.

Skatteetaten vil aldri be om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via e-post. All vår elektroniske kommunikasjon med skattytere som omfatter personsensitive opplysninger skjer innlogget via Altinn. Vi sender ikke lenker i e-postvarsler.

Hvis man har gitt kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en slik e-post, sperr kort og konti så raskt som mulig. Ikke oppgi noe av informasjonen de ber om, eller svar på e-posten. Trykk ikke på noen lenker eller vedlegg.

Skatteetaten ser alvorlig på slike svindelforsøk og har politianmeldt flere tidligere utsendelser.

Send gjerne mistenkelige e-poster til [email protected]. Det gir oss mulighet for å oppdage nye varianter raskere.