Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Tap av fradrag ved kontant betaling

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Fra 1. januar 2011 taper næringsdrivende retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over 10 000 kroner. Næringsdrivende må derfor bruke bank for å betale for varer og tjenester.

Stortinget har vedtatt at du kan miste retten til skattefradrag og fradrag for merverdiavgift om betaling av varer og tjenester ikke skjer via bank eller annet foretak som har rett til å drive betalingsformidling.

- Hensikten med regelendringene er å motvirke skatte- og avgiftsunndragelser. Betaling via bank øker sporbarheten av transaksjonen og gjør det vanskeligere for useriøse næringsdrivende å skjule omsetningen sin. I tillegg bidrar bestemmelsen til å redusere den konkurransevridningen og omfordelingen av kostnader i samfunnet som skatteunndragelser fører til, sier avdelingsdirektør Øivind Strømme.

De nye bestemmelsene gjelder betaling på 10 000 kroner eller mer. Splitter du opp betaling for en leveranse i flere delbetalinger, er det den samlede betalingen som gjelder i forhold til beløpsgrensen. Betaling for løpende eller periodiske ytelser ses samlet for alle kostnader som kommer til fradrag samme år.

Denne regelen gjelder også for privatpersoner som for eksempel leier ut egen bolig eller annen fast eiendom og som vil ha fradrag for utgifter i tilknytning til den skattepliktige utleien.

Reglene om tap av skattemessig fradrag ved kontant betaling gjelder alle kostnader som er pådratt fra 1. januar 2011. For merverdiavgift gjelder regelverket for varer og tjenester som er levert fra samme tidspunkt.

Les mer om tap av fradrag ved kontant betaling

Les mer om kjøpers ansvar ved kontantkjøpt