Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper som opererer på norsk kontinentalsokkel. 

Statens refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter for petroleumsselskaper i underskuddsposisjon ble 9,7 milliarder kroner. Ved ligningsbehandlingen for 2011 ble det foretatt endringer på 190 enkeltpunkter, med den følge at skatteinntektene økte med 1,2 milliarder kroner.

Skattelisten for 2011 over selskaper som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk sokkel viser at utlignet skatt for selskapene i skatteposisjon ble 235,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 51,3 milliarder kroner fra 2010.

Petroleumsproduksjonen falt i samme periode med 5 prosent. Hovedgrunnen til at skatteinntektene likevel økte med om lag 28 prosent, er at prisene på petroleumsprodukter steg. Eksempelvis økte gjennomsnittsprisen på Brent Blend med 39 prosent, fra 80 USD per fat i 2010 til 111 USD per fat i 2011.
Av de totalt 69 selskapene på skattelisten var 26 i skatteposisjon. Samlet skattemessig resultat for disse selskapene var på 318,8 milliarder kroner. Av dette krever staten innbetalt 235,9 milliarder kroner i skatt. Dette gir en gjennomsnittlig skatteprosent på 74 prosent. I tillegg til ordinær selskapsskatt på 28 prosent betaler selskapene en særskatt på 50 prosent på inntekten fra sokkelvirksomhet. Marginalskattesatsen på sokkelinntekt er derfor 78 prosent. Grunnet ulike fradrag vil imidlertid gjennomsnittlig skatteprosent ligge noe under dette. Den høye marginalskatten er begrunnet med at selskapene vederlagsfritt får adgang til å utnytte en verdifull og begrenset ressurs med en ekstraordinær avkastning.

De fire største selskapene på norsk sokkel står for 80 prosent av total utlignet petroleumsskatt.

Refusjon av skatteverdien av lete- og undersøkelsesutgifter

Staten refunderer skatteverdien på 78 prosent av lete- og undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon. For 2011 utgjør dette beløpet 9,7 milliarder kroner, fordelt på 36 selskaper. 

Refusjonsordningen ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2005. Formålet med ordningen er å likestille nye selskaper i letefasen med etablerte selskaper i skatteposisjon, som kan utnytte skattefradraget for letekostnadene samme år som disse kostnadene påløper. Ordningen reduserer inngangsbarrierene, spesielt likviditetsbehovet, for mindre petroleumsselskaper som ønsker å drive letevirksomhet på norsk sokkel. Etter at refusjonsordningen ble innført steg antallet aktører på norsk sokkel betraktelig. Fra 2005 til 2007 steg antall selskaper som søkte utbetalt skatteverdien av letekostnader fra 13 til 40, og antallet har siden blitt liggende på dette nivået.

Fravikelser ved årets ligningsbehandling

Det er Oljeskattenemnda som fastsetter ligningen for petroleumsselskapene med virksomhet på norsk sokkel. Ved ligningsbehandlingen for inntektsåret 2011 ble det foretatt endringer på 190 enkeltpunkter. Disse fravikelsene ga totale inntektstillegg på 2,5 milliarder kroner. Av inntektstilleggene er 2 milliarder kroner relatert til internprising. Med internprising menes prisfastsettelsen ved transaksjoner mellom skatteytere som er knyttet til hverandre gjennom ulike former for interessefellesskap. Fastsettelsen av internprisen får stor betydning for beskatningen ettersom den påvirker selskapenes skattepliktige inntekt.  

Terminskatt for 2012

Petroleumsskatten betales siste halvdel av inntektsåret og første halvdel av etterfølgende år fordelt over seks terminer. Det er selskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt som ligger til grunn for beregningen av terminskatt. For 2012 er det skrevet ut 243,8 milliarder kroner i terminskatt. Beregningene er i hovedsak basert på realiserte priser i første halvår av 2012, mens det for andre halvår er benyttet estimater.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Oljeskattekontoret ved fungerende avdelingsdirektør Heidi Golimo Simonsen (22 88 79 43).

Skattelisten for 2011

Org.nr.

Selskap

Inntekt sokkel

Skatt sokkel

990 888 213

Statoil Petroleum AS

154 494 843 027

115 442 166 201

927 066 440

Total E&P Norge AS

32 267 288 949

24 028 337 384

924 956 917

ExxonMobil Production Norway Inc

22 281 749 620

17 379 764 704

914 048 990

ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

21 671 913 441

16 257 618 631

918 110 127

ConocoPhillips Skandinavia AS

21 310 460 396

15 900 155 137

923 702 962

Marathon Oil Norge AS

16 605 814 230

12 722 954 434

919 160 675

Eni Norge AS

14 031 689 099

10 252 256 839

914 807 077

A/S Norske Shell

13 594 631 555

10 096 499 343

996 888 177

Solveig Gas Norway AS

2 909 650 726

2 145 350 606

986 209 409

Lundin Norway AS

2 878 356 166

2 063 509 749

931 713 671

DONG E&P Norge AS

2 888 370 084

1 966 790 347

953 133 210

Idemitsu Petroleum Norge AS

1 862 843 349

1 349 061 788

983 426 417

GDF SUEZ E&P Norge AS

4 575 083 928

1 281 023 500

929 559 428

Enterprise Oil Norge AS

1 395 604 854

1 075 758 705

926 620 207

RWE Dea Norge AS

1 397 231 804

755 812 816

996 739 910

Silex Gas Norway AS

675 692 297

602 496 218

995 152 142

Njord Gas Infrastructure AS

375 777 624

568 503 938

985 706 050

Talisman Energy Norge AS

745 687 593

348 003 248

997 229 088

Infragas Norge AS

308 171 863

291 680 749

981 355 210

BP Norge AS

979 608 762

274 290 453

989 726 242

Centrica Energi

367 734 803

264 310 288

918 352 074

Norsea Gas AS

328 809 715

249 798 984

930 322 784

Chevron Norge AS

296 323 722

220 599 824

995 915 995

Core Energy AS

244 415 124

173 789 690

989 399 071

Faroe Petroleum Norge AS

235 093 550

155 444 028

975 871 932

Norpipe Oil AS

91 517 397

59 649 317

987 008 644

Altinex Oil Norway AS

0

0

986 615 806

BG Norge AS

0

0

990 089 655

Centrica Resources (Norge) AS

0

0

996 460 088

Emergy Exploration AS

0

0

994 923 986

Stratum Energy AS

0

0

997 198 336

Talisman Petroleum Norge AS

0

0

977 026 792

Talisman Resources Norge AS

0

0

991 531 556

E&P Holding AS

0

-7 851 744

930 459 321

Hess Norge AS

0

-10 218 032

997 015 231

Petrolia Norway AS

0

-11 719 716

997 295 684

Explora Petroleum AS

0

-14 276 288

989 490 168

Bayerngas Norge AS

0

-18 397 542

891 083 092

4Sea Energy AS

0

-22 381 804

946 680 591

Norske AEDC A/S

0

-26 268 846

988 682 039

Bridge Energy Norge AS

0

-38 242 212

994 434 403

Agora Oil & Gas AS

0

-47 011 999

991 735 194

Lotos Exploration and Production Norge AS

0

-50 029 282

987 863 749

Dana Petroleum Norway AS

0

-77 308 364

991 252 606

Spring Energy Exploration AS

0

-78 657 430

990 554 382

Fortis Petroleum Norway AS

0

-83 272 973

988 120 545

Valiant Petroleum Norge AS

0

-106 225 017

989 795 767

Skagen44 AS

0

-111 444 249

988 217 867

Concedo ASA

0

-120 229 627

991 193 030

Edison International Norway Branch

0

-135 069 340

990 809 712

Skeie Energy AS

0

-153 961 921

987 581 883

Front Exploration AS

0

-172 431 248

910 229 958

Svenska Petroleum Exploration AS

0

-187 815 329

993 787 787

Repsol Exploration Norge AS

0

-225 595 898

991 317 155

PGNiG Norway AS

0

-226 394 221

989 050 052

Nexen Exploration Norge AS

0

-264 438 751

934 651 758

VNG Norge AS

0

-276 485 079

887 995 222

Premier Oil Norge AS

0

-321 712 351

985 740 909

E.ON E&P Norge AS

0

-364 723 493

989 362 100

Suncor Energy Norge AS

0

-366 596 573

991 870 830

Spring Energy Norway AS

0

-457 140 285

987 989 297

Norwegian Energy Company ASA

0

-515 585 382

891 797 702

North Energy ASA

0

-531 140 787

940 376 645

Rocksource ASA

0

-564 003 118

986 592 288

BG Norge Limited

0

-634 769 827

988 400 025

OMV (Norge) AS

0

-635 219 220

986 478 434

Maersk Oil Norway AS

0

-695 300 791

985 224 323

Wintershall Norge AS

0

-740 076 638

989 795 848

Det norske oljeselskap ASA

0

-1 443 140 355

 

Vedlegg