Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Utsendelse av selvangivelsen starter

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

I dag starter utsendelsen av over 3,8 millioner selvangivelser for inntektsåret 2009. Skatteetaten minner om at alle har ansvar for å sjekke egen selvangivelse.

Selvangivelsen blir sendt ut over en periode på tre uker. Det blir ikke levert selvangivelser i påskeuken.

Over 400 000 har bedt om å få selvangivelsen kun elektronisk. De får melding på sms og e-post om at selvangivelsen er tilgjengelig på skatteetaten.no. - Det er viktig at de åpner selvangivelsen sin innen sju dager for å unngå å få den på papir, sier skattedirektør Svein Kristensen. 

Sjekk selvangivelsen og husk fradrag

- Nå er det viktig at folk gjør sin del av arbeidet med selvangivelsen. Hver enkelt av oss har ansvar for å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene er korrekte. Dette er opplysninger Skatteetaten har fått fra blant annet arbeidsgivere og banker. Deretter må det sjekkes at alle inntekter og fradrag er med. Selv om Skatteetaten legger mye informasjon til rette i selvangivelsen, er det fremdeles vi som skattytere som er ansvarlig for at informasjonen i selvangivelsen er riktig og at alt er med, sier Kristensen.

Det er lønn, gjeld og gjeldsrenter som oftest blir endret av de forhåndsutfylte opplysningene. De mest vanlige tilføyelsene er fradrag for utgifter til reise mellom hjem og arbeid, nye opplysninger om bil, fradrag for merutgifter til kost og losji og særfradrag for store sykdomsutgifter. I starthjelpen som følger med selvangivelsen er det listet opp en rekke fradrag som skattyter eventuelt selv må føre opp.

Hvis alt er i orden behøver ikke selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister leveres. I fjor benyttet rundt 2 millioner skattytere seg av leveringsfritaket. Næringsdrivende kan ikke benytte seg av ordningen med leveringsfritak.  

Bruk PIN-koder eller bli MinID-bruker

Allerede fra 23. mars kan alle som vil sjekke selvangivelsen på skatteetaten.no. De trenger PIN-koder for å logge inn. Finner de ikke PIN-kodene kan nye bestilles på skatteetaten.no/pin eller på sms: send PINKODER<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) til 02111. Med PIN-kodene kan de registrere seg som bruker av MinID via skatteetaten.no. De som er registrert som MinID-bruker får engangskoder tilsendt på sms.

Foreløpig skatteberegning

I følge den foreløpige skatteberegningen har rundt 2,3 millioner skattytere knapt 25 milliarder kroner til gode. Det er på samme nivå som i mars  i fjor. Omtrent 850 000 skattytere kan få restskatt på til sammen 12,5 milliarder kroner, i fjor på samme tid om lag 830 000 og 14,1 milliarder i restskatt. Foreløpige snittbeløp på restskatt er rundt 14 700 kroner, mens gjennomsnittlig beløp til gode er omtrent 10 500 kroner.

- Husk at dette er foreløpige tall og det vil bli mange endringer før skatteoppgjørene i juni og oktober, presiserer Svein Kristensen.

Selvangivelsen på Twitter

Følg oss på Twitter for påminnelser om selvangivelsen!

@selvangivelse

www.twitter.com/selvangivelse