Kronikk

Vi må sikre at folk forstår

  • Publisert:

I skyggen av sakene om NRKs presseetiske vurderinger var det en annen debatt som forsvant etter dokumentaren om «Bamsegutt»: At alle skal ha mulighet til å finne og forstå informasjon fra det offentlige og få til det som kreves av dem. Det er en diskusjon vi tar på dypeste alvor, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Det offentlige forvalter og utvikler regler og tjenester som påvirker den enkeltes økonomi, rettigheter og plikter.

Slik vi forstår det var et av målene til NRK å få fram hvor liten en vanlig norsk borger kan føle seg i møte med det offentlige.

Det er et tema og en diskusjon vi må ha løpende. Vi i Skatteetaten tar dette på dypeste alvor, for vi er en aktør som har lov til å gripe ganske dypt inn i folks liv.

Da er det spesielt viktig at vi klarer å balansere hvordan vi utøver vår myndighet og samtidig hjelper dem vi er i dialog med.

La oss være enige om en ting: Det er ikke alltid lett å forstå regelverk. Informasjon og brev du får fra det offentlige er for ofte skrevet på en slik måte at det kan være vanskelig å skjønne detaljene.

Dersom noen ikke forstår hva de skriver under på, kan det få store konsekvenser for den enkelte. Det kan også være vanskelig å få rettet opp.

Vi må hele tiden jobbe for å bli flinkere til å forstå brukerens utgangspunkt og situasjon og tilpasse språket vi bruker, og hjelpen vi gir. Det skal ikke være nødvendig å ha en bestemt utdanning eller erfaring for å skjønne hva vi skriver.

Så må vi være ærlige på at det ikke er så enkelt å finne løsninger for alle hver gang. Regelverk kan være vanskelig i seg selv og vi mennesker forstår ord forskjellig.

Fordi vi alle er forskjellige.

Det som er lett for noen, er vanskelig for andre, og det kan være mange grunner til at noe er vanskelig: Funksjonsnedsettelser, sykdom, andre personlige forhold og kriser – bare for å nevne noe.

Her må vi hele tiden jobbe for å bli flinkere til å forstå brukerens utgangspunkt og situasjon og hvordan vi kan tilpasse informasjon og hjelp.

Det betyr helt enkelt å snakke med folk, teste og utforske andre måter å formidle et budskap slik at det er mulig å finne, forstå og få til det som gjelder den enkelte.

Språket er viktig, men det er like viktig at vi er i dialog med dem som trenger det. Uansett om brukerne chatter med oss via nettsidene, skriver til oss, ringer eller har avtalt et møte på et kontor, så skal vi møte hver og en som det mennesket de er.

Vi vet at vi ikke alltid klarer det, men det er et mål at vi sammen finner fram til hva som er utfordringene, og hvordan de kan løses.

Så kan vi ikke love at alle får det svaret de ønsker seg. Det er heller ikke sikkert at vi kan hjelpe så raskt som enkelte gjerne ønsker. Noen ganger vil det være avstand mellom det noen trenger, og det vi tilbyr.

Men vi må klare å få fram hva saken faktisk handler om sammen.

I noen dager har debatten om «Bamsegutt»-dokumentaren vært en presseetisk diskusjon, men nå ser vi også at diskusjonen om møtet med det offentlige kommer opp i større grad.

Vi utfordrer gjerne oss selv. Vi ønsker å gjøre møtet med det offentlige stadig bedre, og å fortsette å gjøre forbedringer i møte med folk i 2024.

(Innlegget er publisert av VG 24. november)