Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Pressemelding

Vil begrense offentliggjøring av skattelistene

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skattedirektoratet har sendt over et forslag til Finansdepartementet om å begrense offentliggjøringen av skattelistene, både for enkeltbrukere og for media. Forslaget innebærer blant annet at media ikke lenger kan ha søkbare skattelister elektronisk.

– For å sikre intensjonene bak ordningen med offentlige skattelister, mener vi det er viktig med ryddige forhold rundt offentliggjøringen. Gjennom nye elektroniske muligheter er det skapt en helt annen bruk av listene enn det som i sin tid var hensikten. Dette har til dels uønskede konsekvenser for skattyter. Vårt forslag vil hindre misbruk av skattelistene, samtidig som vi sikrer åpenhet og mulighet for offentlig debatt, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Forslaget innebærer:

  • Skattelistene er fortsatt offentlige i tre uker på www.skatteetaten.no. Skattelistene gjøres søkbare etter at det er foretatt en tilgangskontroll via MinID. For å hindre uautorisert nedlasting foreslås det for eksempel å legge begrensninger på totalt antall søk eller til et bestemt antall hver gang du er logget inn.
  • For å sikre åpenhet og diskusjon rundt skattemessige forhold får redaksjonene fortsatt skattelistene elektronisk. Skattedirektoratet skal godkjenne de redaksjoner som skal motta skattelister, som i dag.
  • Utdelingen av skattelister betinges av at det, som i dag, inngås avtale mellom Skattedirektoratet og den enkelte redaksjon. Det nye er at avtalen i tillegg skal regulere bruken av skattelisteopplysningene, slik at det for eksempel ikke skal være tillatt å legge skattelisteopplysninger i søkbar form på internett, eller at de gjøres tilgjengelig i andre elektroniske medier eller på papir (skattelisteavis). Redaksjonene skal heller ikke ha lov til å videreformidle opplysningene elektronisk til andre.
  • For å sikre at skattelistene ikke offentliggjøres ut over formålet, innføres det sanksjoner. Brudd på avtalen kan for eksempel medføre at redaksjonen ikke får motta skattelister i en viss periode, for eksempel de to påfølgende år. Ved brudd på avtalevilkårene kan ileggelse av økonomiske sanksjoner vurderes, for eksempel i form av dagbøter inntil det ulovlige materialet er fjernet.
  • Ordningen med papirlister på skattekontorene avvikles. Dette for å sikre seg mot masseinnhenting gjennom avfotografering, scanning eller lignende. For å ivareta hensynet til dem som ikke disponerer egen PC vil det kunne være muligheter for oppslag på PC på skattekontorene i tre uker.

- Åpenhet om inntekts- og formuesforhold er viktig for debatten om skattesystemet. For Skatteetaten er den åpenheten som skattelistene gir viktig av hensyn til legitimiteten både til skattesystemet og til Skatteetatens virksomhet. Samtidig må prinsippet om innsyn i forvaltningen balanseres mot personvernhensyn, sier Kristensen.

Direktoratet regner med at endringene vil kunne gjennomføres allerede neste år om Finansdepartementet fremmer forslaget for Stortinget.

Brev om forslag til begrensninger i offentliggjøring av skattelister