Flypassasjeravgift

Her finner du rettskilder om flypassasjeravgift. Disse sidene er for deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon.

Siste publiserte rettskilder om Flypassasjeravgift

  1. Flypassasjeravgift 2024

  2. Flypassasjeravgift 2023

  3. Flypassasjeravgift 2022

  4. Flypassasjeravgift 2020

  5. Flypassasjeravgift 2019

  6. Flypassasjeravgift - differensiert avgift fra 1. april 2019

  7. Høring – flypassasjeravgift – differensiering etter flyreisens lengde

  8. Flypassasjeravgift 2018

  9. Flypassasjeravgift 2017

  10. Rundskriv om innføring av flypassasjeravgift