Høring

Engangsavgift – forslag til endringer i forskrift om engangsavgift – ny avgiftsmessig definisjon av campingbil

  • Publisert:
  • Avgitt 09.09.2021

På vegne av Finansdepartementet, sender Skattedirektoratet på høring forslag til endringer i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner. Forslaget gjelder ny avgiftsmessig definisjon av campingbil.

Det foreslås at dagens definisjon av campingbil erstattes med et krav om at kjøretøyet må være EU-typegodkjent som campingbil (karosserikode SA), samt et krav om utvendig høyde på minimum 250 cm. For et mindretall av kjøretøy som ikke er EU-typegodkjent, videreføres dagens avgiftsmessige definisjon.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, medlemsbedrifter eller lignende.

Send innspill

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 22. oktober 2021. Vi ber om at vår referanse 2021/2384 oppgis.

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad:

Uten merknad: