Høring

Høring: Forslag å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard og Jan Mayen og bilandene

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender med dette på høring et forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte Svalbard og Jan Mayen og bilandene.

Formålet med ordningen etter a-opplysningsloven er i første rekke å forenkle arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold ved at man unngår dobbeltrapportering til flere etater. Ordningen vil også medvirke til økt effektivitet og bedre oppgaveløsning i etatene, samt bedre tjenester fra det offentlige.

Skattedirektoratet mener det vil være forenklende både for arbeidsgivere og etatene om arbeidsgivere på Svalbard samt Jan Mayen og bilandene omfattes av den samme ordningen som på fastlandet. Vi foreslår derfor at Svalbard, Jan Mayen og bilandene omfattes av a-ordningen.

Det foreslås endringer i a-opplysningsloven, skattebetalingsloven og svalbardskatteloven, samt i forskrift til svalbardskatteloven. 

Frist for å avgi høringsuttalelse til Skattedirektoratet er 2. juni 2014.

Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til [email protected], og eventuelt også med ordinær post. Vi ber om at vårt saksnummer (2014/196625) påføres oversendelsen.