Kunngjøring

Eiendom i Sverige er avgiftspliktig

  • Publisert:

1. januar 2005 ble arveavgiften opphevet i Sverige. Med virkning fra 24. august 2007 har Sverige trådt ut av den nordiske arveavgiftsavtalen. Dette kan ha betydning for arveavgiftsberegningen i Norge.

I henhold til artikkel 5 i avtalen mellom de nordiske land, kan fast eiendom arveavgiftsberegnes i det landet der eiendommen ligger. Selv om Sverige opphevet arveavgiften i 2005, har Norge ikke kunnet benytte seg av den subsidiære rett som ligger i artikkel 8 i avtalen om å avgiftsberegne norske statsborgeres eiendommer i Sverige.

Siden Sverige nå har trådt ut av avtalen, er ikke lenger norsk beskatningsrett begrenset. Dette betyr at fast eiendom i Sverige som eies av norske statsborgere, er arveavgiftspliktig i Norge (på lik linje med andre formuesobjekter) etter arveavgiftsloven § 1 fjerde ledd. Avgiftsplikten gjelder for rådighetserverv etter 24. august 2007.