Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Endrede skatteregler for kollektive livrenter

  • Publisert:

Finansdepartementet har i brev av 27. april 2007 til Finansnæringens Hovedorganisasjon avgitt en uttalelse vedrørende spørsmål knyttet til endrede skatteregler for kollektive livrenter.