Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Endringer i bokføringsforskriften

  • Publisert:

Tilpasninger som følge av vedtatte endringer i merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet

Finansdepartementet fastsatte den 24. juni 2010 ”Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring”. Endringene har sammenheng med at det fra 1. juli 2010 innføres 8 prosent merverdiavgift på inngangspenger til museer, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og idrettsarrangementer som gir store billettinntekter. Se nærmere informasjon om dette på Finansdepartementets hjemmeside:

For å kunne videreføre praksis med forskuddsfakturering av sensongkort/årskort er bokføringsforskriften endret ved at det i § 5-2-7 om forskuddsfakturering har kommet inn et tillegg som innebærer anledning til å forskuddsfakturere tjenester som gjelder adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre eller rett til å overvære idrettsarrangementer. Adgangen til å forskuddsfakturere er begrenset til en periode på ett år.

Bestemmelsen innebærer bl.a. at en fotball- eller ishockeyklubb som blir avgiftspliktig fra 1. juli 2010 kan forskuddsfakturere sesongkort inklusive merverdiavgift.