Kunngjøring

Endringer i kassasystemforskrifta

  • Publisert:

Kassasystemforskrifta ble endret ved Forskrift om endring i forskrift om krav til kassasystem (kassasystemforskrifta) av 4. juli 2018 nr. 1128.   

En ny kvitteringstype er innført i forskrifta, se definisjon i § 1-2 r. Begrepet "pro forma kvitteringer " er endret til "foreløpige kvitteringer" gjennomgående i forskrifta, fremfor bruken av både "foreløpige kvitteringer" og "pro forma kvitteringer" om den samme typen kvittering. Videre følger endring i ordlyd vedrørende unntak fra plikt til integrert kassaskuff ved registrering av kontantsalg på den enkelte operatør i § 2-2 andre punktum. Det er gjort endringer vedrørende plikt til utskrift av papirkvitteringer og antall kopikvitteringer i § 2-6 fjerde ledd. Treningskvitteringer og utleveringskvitteringer skal dateres og nummeres i henholdsvis egne nummerserier jf. § 2-8-6 siste punktum og § 2-8-7 siste punktum. Produkterklæringen skal leveres via Altinn jf. § 3-1 første ledd, og det skal kun leveres en produkterklæring for samme versjon av kassasystemet jf. §3-1 andre ledd. Dersom flere importører importerer det samme kassasystemet, skal hver leverandør levere produkterklæring med en unik versjonsidentifikasjon.

Merk at endringer under del I trer i kraft straks, mens endringer under del II trer i kraft 1. januar 2019.