Kunngjøring

Flaggkrav for inntektsåret 2019 for selskaper innenfor rederiskatteordningen

  • Publisert:
  • Avgitt 08.10.2019

Etter skatteloven § 8–11 åttende ledd må selskaper innenfor rederiskatteordningen opprettholde eller øke sin andel EØS-registrert tonnasje i forhold til andelen EØS-registrert tonnasje selskapet eide per 1. juli 2005 eller ved senere inntreden i ordningen, dersom andelen EØS-registrert tonnasje utgjør mindre enn 60 prosent av nettotonnasjen. Det følger av skatteloven § 8–11 niende ledd at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskap innenfor rederiskatteordningen dersom den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember i det foregående året er økt eller opprettholdt sammenlignet med den samlede andelen EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen per 31. desember året før.

Tall innhentet fra Skatteetaten viser at samlet andel EØS-registrert tonnasje innenfor ordningen er økt fra 60,18 prosent per 31. desember 2017 til 64,01 prosent per 31. desember 2018. Denne økningen medfører at det ikke skal gjelde et flaggkrav for selskaper innenfor rederiskatteordningen for inntektsåret 2019. Vi ber om at Skattedirektoratet gjør dette kjent for etaten i den utstrekning det er nødvendig.