Kunngjøring

Formuesverdi på oppdrettstillatelser for akvakultur - orientering om arbeid med veiledning om fastsettingen

  • Publisert:
  • Avgitt 27.04.2022

Formuesverdien av oppdrettstillatelser for akvakultur fastsettes til omsetningsverdi, med virkning for inntektsåret 2022.

Formuesverdien av oppdrettstillatelser for akvakultur fastsettes til omsetningsverdi, jf. skatteloven § 4-54 vedtatt 22.12.2021 med virkning for inntektsåret 2022. Ved vedtakelsen av Statsbudsjettet for 2022 ble det uttalt at prisen oppnådd på siste auksjon i det aktuelle produksjonsområdet bør benyttes som utgangspunkt ved egenfastsettingen av formuesverdien av oppdrettstillatelser.

Skatteetaten arbeider med en nærmere veiledning om fastsettingen. Veiledningen forventes å være klar i løpet av mai måned.