Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Ny merverdiavgiftslov – Skillet mellom enkeltvedtak og forskrift

  • Publisert:

Brev 25.9.2009 fra Finansdepartementet som redegjør for Justisdepartementets vurdering av skillet mellom enkeltvedtak og forskrift og forholdet til ny merverdiavgiftslov.