Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  • Publisert:

Alle beløp som føres i selvangivelsen og i skjemaer som er vedlegg til selvangivelsen skal omregnes til norske kroner.

Personer som ikke er årsregnskapspliktige, kan regne om inntekter og utgifter etter valutakursen på transaksjonstidspunktet, eller etter en årlig gjennomsnittskurs.

Skattytere med årsregnskapsplikt skal som hovedregel bruke kursen på transaksjonstidspunktet, men kan velge å bruke månedlige gjennomsnittskurser når det er i samsvar med norsk regnskapsrett.

For å regne om verdien på formue og gjeld, brukes kursen per 1. januar for det året selvangivelsen skal leveres. Dersom det ikke foreligger noteringer for den aktuelle valuta 1. januar, kan du bruke den siste noterte kursen i året før året selvangivelsen skal leveres.

Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.