Kunngjøring

Oppretting i rettledning (RF-2016) for utfylling av Skattemeldingen for aksjeselskap mv. for inntektsåret 2016 (RF-1028) vedrørende formuesverdi for næringseiendom eid av ikke-børsnotert aksjeselskap

  • Publisert:

Med virkning for inntektsåret 2016 er det vedtatt en særlig bestemmelse om verdsettelse av næringseiendom eid av ikke-børsnoterte aksjeselskap i skatteloven § 4-12 (7). Det fremgår her at slik eiendom skal medregnes til 89 pst av full verdi i stedet for 80 pst ved fastsetting av selskapets formuesverdi.

Ved vurdering av om verdien kan kreves nedsatt i medhold av skatteloven § 4-10 (1) tredje punktum er det 89 pst av beregnet utleieverdi som skal sammenlignes med 96 pst av dokumentert dokumentert omsetningsverdi.

I den tidligere versjonen av rettledningen er det lagt til grunn at det er 80 pst av beregnet verdi som skal sammenlignes med 96 pst av dokumentert omsetningsverdi. Dette er ikke riktig og det er derfor foretatt en oppretting av tekst og eksempler på side 8 i rettledningen under overskriften "Særlige regler for verdsetting av næringseiendom direkte eid av ikke-børsnotert aksjeselskap for inntektsåret 2016.

Se siste oppdaterte versjon av rettledningen.