Kunngjøring

Persontransport blir merverdiavgiftspliktig

  • Publisert:

Kunngjøring fra Skattedirektoratet, desember 2003

Med virkning fra 1. mars 2004 blir persontransport og formidling av persontransport merverdiavgiftspliktig. Dette betyr at alle som utfører persontransporttjenester i næring, for eksempel drosjer og rutebilselskaper, må registrere seg i avgiftsmanntallet.

Send Samordnet registermelding del 2 til fylkesskattekontoret eller via Internett, se http://www.brreg.no/, for registrering i avgiftsmanntallet.
Transporttjenester som består i ferging av kjøretøyer vil fra samme dato omfattes av satsen på 6 prosent.