Kunngjøring

Presisering - Skjema (RF-1098) Formue av næringseiendom 2017 når ikke-børsnoterte aksjeselskap krever dokumentert markedsverdi lagt til grunn ved verdsettelse av næringseiendom

  • Publisert:
  • Avgitt 15.03.2018

I skjema RF-1098 Formue av næringseiendom 2017 er det avslutningsvis gitt anvisning på hvilke beløp som skal overføres til (RF-1028) Skattemelding for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017.

Her er det tatt inn følgende:

"Har du dokumentert markedsverdien, sammenlikner du verdien i post 288 med verdien i post 290 høyre felt. Er verdien i post 290 høyre felt lavest, skal verdien i post 290 venstre felt (dvs 100 prosent av verdien) korrigert for eierandelen, føres over i skattemeldingen. .."

Vi gjør oppmerksom på at setningen om at 100 prosent av verdien skal overføres skattemeldingen bare gjelder selskaper og innretninger som er formuesskattepliktig. Ikke-børsnoterte aksjeselskap som krever bruk av dokumentert markedsverdi i medhold av skatteloven § 4-10 (1) tredje punktum skal ved verdsettelse av næringseiendom overføre verdien i post 290 høyre felt (dvs. 96 prosent av verdien) til post 401A pkt. 2 eller post 401E pkt. 2 i RF-1028 Skattemeldingen for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017.

Ikke-børsnoterte aksjeselskap som allerede har sendt inn skattemeldingen for 2017 og har brukt 100 prosent av dokumentert markedsverdi, kan endre opplysninger gitt i skattemeldingen i inntil tre år etter leveringsfristen for skattemeldingen for inntektsåret 2017.