Kunngjøring

SkatteFUNN-ordningen

  • Publisert:
  • Avgitt 29.03.2019

I Skatte-ABC 2018/2019 har Skattedirektoratet tatt inn en tekst som vi ser bør justeres. Dette gjelder punkt 2.2 i emnet som omhandler SkatteFUNN-ordningen.

Teksten omhandler vilkårene for å være omfattet av SkatteFUNN-ordningen og gjelder betydningen av at et foretak som benytter seg av ordningen er "kriserammet" etter Gruppeunntaksforordningen (nr. 651/2014). Begrepet er nærmere definert i artikkel 1 punkt 4 bokstav c og artikkel 2 punkt 18 bokstav a-e.

Skattedirektoratet arbeider med å lage en ny tekst i Skatte-ABC 2019 om vilkårene for å anses som "kriserammet" etter Gruppeunntaksforordningen. Neste ABC vil være tilgjengelig på skatteetaten.no rundt 1. juli 2019.