Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kunngjøring

Skattetrekket i 2004

  • Publisert:

Satser for trekkpliktige naturalytelser

 

Fri kost og losji - satser per døgn

Fritt opphold - kost og losji   kr 93
Fri kost - alle måltider   kr 68
Fri kost - to måltider   kr 53
Fri kost - ett måltid   kr 35
Fritt losji - ett eller delt rom   kr 25

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 250
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat kr 165

Satser - fordel ved privat bruk av firmabil - kjøring mellom hjem og arbeidssted
Privat kjørelengde: 13 000 km per år (1 083 km per måned) pluss antall km hjem/arbeidssted. Fordelen beregnes etter følgende satser:

Prisklasser   kr per km
Under kr 75 001 2,85
kr 75 001 - 100 000 3,45
kr 100 001 - 150 000 4,05
kr 150 001 - 200 000 4,70
kr 200 001 - 250 000 5,55
kr 250 001 - 300 000 6,40
Over kr 300 000 7,00
Kjøring hjem/arbeid over 4 000 km 1,40

Er listepris høyere enn kr 450 000, økes beregningsgrunnlaget med 10 prosent av listepris over kr 450 000.

Ved yrkeskjøring mer enn 40 000 km i året, kan det brukes to trinn lavere sats enn satsen ifølge listeprisen. I slike tilfeller skal grunnlaget økes med 10 prosent av listeprisen over kr 500 000.

Sats for trekkfri reisegodtgjøring - hjemreise for pendler
Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiver

per km inntil 35 000 km per år kr 1,40
per km over 35 000 km per år kr 0,70

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen ikke overstiger satsene i statlig regulativ.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Normrentesats i januar og februar 2004
Eventuelle senere endringer i rentesatsen offentliggjøres på Finansdepartementets hjemmesider. 
3,25 prosent

Andre trekkpliktige naturalytelser
Verdi av andre naturalytelser, se forskrift av 21. juni 1993, jf. Skattedirektoratets melding Sk. nr. 12/1993.

Oslo, desember 2003