Kunngjøring

Utsatt leveringsfrist for noen grupper skattepliktige

  • Publisert:
  • Avgitt 21.03.2024

Skatteetaten gir automatisk utsatt frist til noen grupper av skattepliktige.

Ny skattemelding har vært i utvikling fra 2018. Første året med næring var for enkeltpersonforetak for inntektsåret 2020. Det har vært en lang prosess med stor omstilling for både Skatteetaten, sluttbrukersystemene og de skattepliktige. Vi avrunder i år med de største selskapene og alle særskatteområdene for inntektsåret 2023. Dette er komplekse fagområder og regelverk, som skal utvikles hos mange forskjellige systemleverandører. I tillegg gjøres det en omfattende utviklingsjobb hos Skatteetaten. For en del av de største selskapene må egne forsystemer tilpasses den nye skattemeldingen.

Skatteetaten har et tett og godt samarbeid med systemleverandørene om utforming av løsningene. Dette samarbeidet har bidratt til å gjøre ny skattemelding enda bedre. Vi ser at i år vil det være behov for å gi mer tid til å få ferdigstilt gode løsninger hos alle aktører. Vi gir derfor automatisk utsatt frist til noen grupper av skattepliktige:

  • Petroleum: 24. mai
  • Rederi: 30. juni
  • SDF, USDF og NOKUS: 30. juni
    • Frist for deltakerne følger selskapet
  • Selskap på Svalbard: 30. juni
  • Vannkraft: 30. august
  • Selskap som er rapporteringspliktig etter reglene om grunnrenteskatt på havbruk: 30. august

Vi setter utsatt frist maskinelt for de gruppene som er nevnt over. Andre kan selv søke om utsatt frist på ordinær måte.