Avgiftsrundskriv

Engangsavgift 2018

  • Publisert:
  • Gjelder fra 01.10.2018

Her finner du avgiftsrundskriv for engangsavgiften for 2018.

Last ned gjeldende versjon (oppdatert 1. oktober 2018):

Engangsavgift 2018 versjon 4

 

Kort om rundskrivet

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til engangsavgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis. Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

 

Tidligere versjoner av årsrundskrivet for 2018