Midlertidige endringer oppdateres ikke i avgiftsrundskrivene

I forbindelse med korona-situasjonen gjøres det enkelte endringer i praktiseringen av regelverket knyttet til noen av særavgiftene. Avgiftsrundskrivene oppdateres ikke med de midlertidige endringene. Det betyr at avgiftsrundskrivene kan inneholde informasjon som midlertidig ikke er riktig.

Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Avgiftsrundskriv

Engangsavgift 2018

  • Gjelder fra 01.10.2018

Her finner du avgiftsrundskriv for engangsavgiften for 2018.

Last ned gjeldende versjon (oppdatert 1. oktober 2018):

Engangsavgift 2018 versjon 4

 

Kort om rundskrivet

Disse kommentarene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til engangsavgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis. Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

 

Tidligere versjoner av årsrundskrivet for 2018