Endringer som følge av krigssituasjonen i Ukraina er ikke oppdatert i avgiftsrundskrivet

I forbindelse med krigssituasjonen i Ukraina er det gjort endringer i regelverket for midlertidig innførsel og bruk av utenlandsregistrerte kjøretøy. Avgiftsrundskrivet er ikke oppdatert med disse endringene. Det betyr at avgiftsrundskrivet kan inneholde informasjon som midlertidig ikke er riktig.

For mer informasjon se Skatteetatens sider med informasjon til deg som er asylsøker fra Ukraina.

Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for engangsavgift 2022

 • Gjelder fra 01.07.2022

Her finner du årsrundskriv for engangsavgiften for 2022.

Last ned årsrundskriv (PDF):

Engangsavgift 2022

Årsrundskrivet ble endret 1.juli 2022. Endringer:

13.2.1Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner

 • § 2: Ny avgiftsgruppe k (personbildrosje tilpasset transport av rullestolbrukere).
 • § 3: Ny avgiftsgruppe k lagt til.

13.2.2 Forskrift om engangsavgift på motorvogner

 • § 2-7: Ny avgiftsmessig definisjon av personbildrosjer tilpasset transport av rullestolbrukere.
 • § 4-6: Bestemmelsens virkeområde er utvidet til å omfatte personbildrosjer tilpasset transport av rullestolbrukere.

13.2.3 Forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

 • § 4: Bestemmelsen ble endret 25. april 2022, ved at det ble inntatt et nytt sjette ledd med særlige regler for flyktninger som er gitt midlertidig oppholdstillatelse som følge av situasjonen i Ukraina.

13.2.4 Skattedirektoratets årsrundskriv

 • Nytt punkt som omhandler personbildrosjer tilpasset transport av rullestolbrukere (punkt
  3.3.9.2).
 • Ny avgiftsgruppe k lagt til i omtalen av vrakpant (punkt 3.4).
 • Omtalen av vilkår for avgiftsfritak for spesialutrustet kjøretøy til bruk for brannvesenet er endret (punkt 6.17.2).
 • Nytt punkt om særlige regler for flyktninger som er gitt midlertidig oppholdstillatelse som følge av situasjonen i Ukraina (punkt 12.5.7).
 • Redaksjonelle endringer

Tidligere versjoner av dette årsrundskrivet

Engangsavgift 2022 - versjon 1 - utgitt 01.01.2022

Andre år

Se oversikt over årsrundskriv for andre år

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.