Avgiftsrundskriv

HFK og PFK 2006-2015

Her finner du avgiftsrundskriv om HFK og PFK for 2006-2015. Informasjonen er primært rettet mot profesjonelle aktører.

Frem til 31. desember 2015 hadde Tolletaten ansvaret for særavgiftene. Rundskriv fra 2015 og tidligere er derfor utgitt av Tolletaten.