Avgiftsrundskriv

HFK og PFK 2019

  • Gjelder fra 01.07.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv om hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) for 2019.

Endringer fra 1. juli 2019:

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Nytt punkt 4 om når avgiftsplikten oppstår; nytt underpunkt 4.3 om driftsmessig svinn

Tidligere punkt 16 om manko flyttet til nytt underpunkt 4.2

  • Struktur og nummerering på enkelte andre punkter endret

Endringer fra fjorårets rundskriv:

Stortingets vedtak om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

  • § 1: satsen endret

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Punkt 1.1: Presisering om blandingsgasser
  • Punkt 8 om dispensasjon endret
  • Punkt 15.2 om renteberegning er endret
  • Punkt 16 om manko er endret