Midlertidige endringer oppdateres ikke i avgiftsrundskrivene

I forbindelse med korona-situasjonen gjøres det enkelte endringer i praktiseringen av regelverket knyttet til noen av særavgiftene. Avgiftsrundskrivene oppdateres ikke med de midlertidige endringene. Det betyr at avgiftsrundskrivene kan inneholde informasjon som midlertidig ikke er riktig.

Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Avgiftsrundskriv

HFK og PFK 2019

  • Gjelder fra 01.07.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv om hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) for 2019.

Endringer fra 1. juli 2019:

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Nytt punkt 4 om når avgiftsplikten oppstår; nytt underpunkt 4.3 om driftsmessig svinn

Tidligere punkt 16 om manko flyttet til nytt underpunkt 4.2

  • Struktur og nummerering på enkelte andre punkter endret

Endringer fra fjorårets rundskriv:

Stortingets vedtak om avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK):

  • § 1: satsen endret

Skattedirektoratets kommentarer:

  • Punkt 1.1: Presisering om blandingsgasser
  • Punkt 8 om dispensasjon endret
  • Punkt 15.2 om renteberegning er endret
  • Punkt 16 om manko er endret