Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for avgift på hydrofluoerkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) 2021

  • Gjelder fra 01.01.2021

Her kan du laste ned årsrundskriv for avgift på hydrofluoerkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) for 2021.

Last ned (PDF):

HFK og PFK 2021

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

Andre år

Se oversikt over årsrundskriv for andre år