Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) 2024

  • Gjelder fra 01.01.2024

Her kan du laste ned årsrundskriv for avgift på hydrofluoerkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) for 2024.

Last ned (PDF):

HFK og PFK 2024

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.

Andre år

Se oversikt over årsrundskriv for andre år