Avgiftsrundskriv

Omregistreringsavgift 2006-2015

Her kan du laste ned årsrundskriv for omregistreringsavgiften for perioden 2006-2015.

Frem til 31. desember 2015 hadde Tolletaten ansvaret for særavgiftene. Rundskriv fra 2015 og tidligere er derfor utgitt av Tolletaten.