Midlertidige endringer oppdateres ikke i avgiftsrundskrivene

I forbindelse med korona-situasjonen gjøres det enkelte endringer i praktiseringen av regelverket knyttet til noen av særavgiftene. Avgiftsrundskrivene oppdateres ikke med de midlertidige endringene. Det betyr at avgiftsrundskrivene kan inneholde informasjon som midlertidig ikke er riktig.

Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Avgiftsrundskriv

Omregistreringsavgift 2019

  • Gjelder fra 01.07.2019

Her kan du laste ned avgiftsrundskriv for omregistreringsavgiften for 2019.

Endringar 1. juli 2019

Skattedirektoratets kommentarar:

  • Nytt punkt 4.1 om korleis ein kan få fritak frå avgift.
  • Endringar i punkt 4 som følgje av at Skatteetaten har overteke ansvaret for fritak for avgifta.
  • Endringar i punkt 5 som følgje av at Skatteetaten har overteke ansvaret for betaling av avgifta.
  • Omtalen av kjøpsheving av brukt køyretøy er oppdatert (punkt 4.11.3).
  • Omtalen av omorganiseringer av verksemd er oppdatert (punkt 4.12).
  • Redaksjonelle endringar.

 

Tidlegare versjonar: