Avgiftsrundskriv

Årsrundskriv for omregistreringsavgift 2022

  • Gjelder fra 01.07.2022

Her kan du laste ned årsrundskriv for omregistreringsavgift for 2022. 

Årsrundskrivet ble endret 1. juli 2022. Endringer:

7.2.1 Stortingets vedtak om omregistreringsavgift

  • Stortingsvedtaket blei endra 1. mai 2022, ved at det i § 1 første ledd blei tatt inn ny bokstav e for køyretøy som berre bruker elektrisitet til framdrift, medan tilsvarande fritak i § 2 første ledd blei oppheva.

7.2.2 Forskrift om omregistreringsavgift

  • § 6: Endringar som følgje av at fritaket for køyretøy som berre bruker elektrisitet til framdrift er oppheva (nr. 12 oppheva, nr. 13 omnummerert).

7.2.3 Skattedirektoratets årsrundskriv

  • Endringar som følgje av at det er innført omregistreringsavgift for køyretøy som berre bruker elektrisitet til framdrift (punkt 3 og 4)

Tidligere versjoner av dette årsrundskrivet

Omregistreringsavgift 2022 - versjon 1 - utgitt 01.01.2022

Andre år

Se oversikt over årsrundskriv for andre år

Kort om rundskrivet

Årsrundskrivene for særavgiftene er utarbeidet av Skattedirektoratet med det formål å gi en omtale av regelverket knyttet til denne avgiften, med særlig vekt på skattemyndighetenes praksis.

Målgruppen er Skatteetatens ansatte, advokater, skattepliktige og andre som har interesse av, og behov for, informasjon om regelverket.